No Guts, No Glory

No Gut(s) No Glory
Voeding, leefstijl en mindset

Hoe ga ik te werk?

De oorzaak van mentale klachten is altijd tweeledig. Je hebt te maken met het emotionele gedeelte, hoe je je voelt, en het lichamelijk-technische stukje, heb je voldoende voedingsstoffen tot je beschikking? Deze twee zaken spelen op elkaar in

 

In de darmen wordt veel meer geregeld dan de meeste van ons weten. Vandaar dat we spreken over de darmen als ‘ons tweede brein’. Het is dan ook niet verwonderlijk dat mentale klachten een direct gevolg zijn van de situatie in de darmen. Als het daar niet goed gaat dan kun je je heel ellendig voelen zonder te begrijpen waarom. Dit is vaak een kwestie van verkeerde voeding, een hoog calorisch dieet of een voedingsallergie of een overschot aan gifstoffen.

 

Aan de andere kunnen emotionele problemen, door bijvoorbeeld een onvervuld leven, een verkeerde baan of een onverwerkt trauma ook zorgen voor lichamelijk klachten. Dit is de reden dat ik werk vanuit de darmen, het brein en het onderbewuste.

Behandelingen

Voeding

Zowel bij een depressie als bij een burn-out speelt voeding een grote rol. Het aanpassen van jouw voedingspatroon is altijd de basis van de behandeling. Dit kunnen tijdelijke aanpassingen zijn om te kijken hoe jouw lichaam reageert en soms is het nodig iets geheel te schrappen uit je voedingspatroon. Suppletie is een onderdeel van het voedingsplan.

Darmherstel

Chronische stress en ontstekingen houden elkaar in stand. Het gevolg is dat je darmen doorlaatbaar worden. Dat geeft klachten op zowel op lichamelijk als mentaal vlak. Bij langdurige stress is het dus noodzakelijk dat je, na het wegnemen van de oorzaak en het aanpassen van je voeding, de darmen reparerert zodat je weer optimaal voedingsstoffen opkan nemen.

EFT

Een verstoorde balans is in de kern de oorzaak van alle negatieve emoties en lichamelijke pijn. Emotional Freedom Techniques is een zeer effectieve methode om angsten te behandelen en wordt vaak ingezet bij mensen met PTSS (post traumatisch stresssyndroom). Door het kloppen op bepaalde meridianen tegelijk met het uitspreken van affirmaties worden nieuwe neuronale wegen aangelegd en veranderen patronen vanuit het onderbewuste.

Limbische anamnese

Emoties horen in beweging te zijn (e-motie = energie in motion), te stromen. Lichamelijke aandoeningen zijn vaak (ook) een symptoom van een vastgezette emotie. Emoties ontstaan in ons limbisch brein, ons oerbrein. Praattherapie is vaak niet voldoende om vastgezette emoties weer in beweging te krijgen. Daarvoor moeten we in ons lichaam zijn. De limbische anamnese is een techniek waarbij ik je help om contact te maken met je limbisch systeem.

ADHd therapeut

ADHD is een disbalans in de neurotranmitters. Deze stoffen bepalen hoe we ons voelen, ons temprament, persoonlijkheid en onze lichamelijke gezondheid. Bij ADHD is een een verstoring ontstaan in ht belongingssysteem waardoor glutamaat, de overhand krijgt. Dit geeft extreme onrust, agressie, verslavinsgevoeligheid en angst. De gevoeldigheid voor ADHD is genetisch, echter, de expressie ervan heeft te maken met omgevingsfactoren waarvan voeding essentieel is voor het manifesteren van ADHD.

Afbouw medicatie

Medicatie dat werkt op het zenuwstelsel kunnen verlichting geven. Helaas verergeren ze op de lange termijn juist de klachten. Afbouwen kan een complex en langdurig proces zijn. Succesvol afbouwen vergt een plan en goeie begeleiding.

Formaliteiten

AVG

Hier kun je de AVG verklaring downloaden waar je kunt lezen hoe ik om ga met jouw privacy en prsoonlijke gegevens.

Behandelovereenkomst

Mocht je een eerste consult boeken, print dan deze pagina uit, lees het door, en wanneer je akkoord bent, neem het dan ondertekend mee.

Klachtenregeling

Met ingang van 1 januari 2017 moeten alle zorgverleners in Nederland voldoen aan eisen die in het kader van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) worden gesteld. Ook mijn praktijk voldoet aan deze eisen. Lees hier wat dit betekent.

Bewijs van WKKGZ-registratie

Hier kun je het bewijs van mijn WKKGZ-registratie inzien.